БФ "КРАЩІ ДРУЗІ"

UA

Благодійна діяльність у США та Україні. Історія та сучасний стан.

Благодійна діяльність у США та Україні. Історія та сучасний стан.

Благодійна діяльність означає надання фінансової, матеріальної або емоційної підтримки тим, хто її потребує, як правило, через створені неприбуткові організації або соціальні підприємства. Благодійна діяльність спрямована на вирішення різних соціальних, економічних та екологічних проблем, таких як бідність, освіта, охорона здоров'я та інших.

Благодійна діяльність може здійснюватися приватними особами, неприбутковими організаціями, бізнесом, державними органами. Зазвичай, це фінансові пожертви, пожертви товарів чи послуг а також пожертви свого часу і навичок волонтерами. Ці дії, як правило, зумовлені почуттям співчуття, емпатії та бажанням позитивно вплинути на життя інших людей.

Благодійність відіграє вирішальну роль у вирішенні різних глобальних проблем та у покращенні добробуту людей і громад. При цьому, в різних країнах така діяльність має свою історію та особливості. Наприклад, у США благодійність має довгу історію розвитку, тісно пов'язану з культурою філантропії. На відміну від США, благодійність в Україні хоча і існувала у різних формах тривалий час, але саме зараз вона перебуває на етапі активного розвитку та набуває нових форм і напрямків.

Розвиток благодійної діяльності в США

Благодійність в США має давні традиції адже розвивалася вона протягом тривалого часу і під впливом таких факторів як релігійні переконання, економічні умови, урядова політика, громадські рухи. Еволюцію благодійності в США можна простежити протягом різних історичних періодів, кожен з яких характеризувався певними тенденціями розвитку.

У колоніальний період благодійність розвивалася переважно завдяки релігійним організаціям та місцевим громадам. Церкви відігравали центральну роль у наданні допомоги бідним і нужденним, а благодійна діяльність часто організовувалася в рамках релігійних установ. Пуритани, наприклад, підкреслювали важливість благодійності як морального обов'язку, а їхні громади створювали системи підтримки менш забезпечених верств населення.

У 19-му столітті відбулись значні зміни у сфері благодійництва. Такі зміни пов’язані зі зростанням промислового багатства та появою великих благодійних організацій. Індустріалізація та урбанізація призвели до таких соціальних проблем, як бідність, недостатність житла та наднормова трудова експлуатація. У відповідь на ці проблеми філантропи, такі як Ендрю Карнегі та Джон Д. Рокфеллер, заснували фонди і пожертвували значні суми на підтримку освітніх, культурних та соціальних благодійних ініціатив.

На початку 20-го століття, через заснування значної кількості фондів, благодійність отримала ознаки професіональної діяльності присвяченої вирішенню конкретних соціальних проблем. Фонд Рокфеллера, заснований у 1913 році, зосередився на охороні здоров'я та медичних дослідженнях, тоді як Корпорація Карнегі підтримувала освіту та міжнародні миротворчі зусилля. Ці фонди відіграли вирішальну роль у формуванні державної політики та стимулюванні соціальних змін шляхом надання стратегічних грантів.

Середина 20-го століття стала періодом посилення участі держави у програмах соціального забезпечення. У той час як державний сектор розширював мережі соціального захисту, благодійні організації продовжували відігравати важливу роль у фінансуванні інноваційних проектів та адвокації соціальної справедливості.

В останні десятиліття благодійність в США пережила відродження з появою таких відомих донорів, як Білл і Мелінда Гейтс, Уоррен Баффет і Марк Цукерберг. Ці люди використали свої статки для вирішення глобальних проблем через ініціативи, спрямовані на охорону здоров'я, освіту, подолання бідності та збереження навколишнього середовища.

Історія благодійності в Україні

Розвиток благодійності в Україні має свою історію, яка починається з давніх часів. Благодійність в Україні виникла ще в середньовіччі, коли церква та благодійні організації надавали допомогу бідним та нужденним. Протягом століть благодійність розвивалася під впливом релігійних, соціальних та політичних змін.

У 19-20 століттях благодійність в Україні отримала новий поштовх до розвитку. Поширення освіти та культури сприяло збільшенню свідомості громадян про соціальну важливість благодійності. З’явилися перші благодійні фонди, які спрямували свою діяльність на покращення умов життя бідних верств населення, освіту та медичну допомогу.

Після революції 1917 року громадські та благодійні організації продовжили активно розвивалися. На той час, у своїй більшості ними керували видатні громадські діячі.

Проголошення незалежності України у 1991 році також суттєво вплинуло на розвиток благодійності. З’явилися нові фонди, організації та проєкти, спрямовані на покращення умов життя українців та підтримку вразливих верств населення.

Сучасний стан та основні відмінності благодійної діяльності в США та Україні

Зважаючи на довгу та розвинену історію благодійної діяльності в Сполучених Штатах Америки, цікавим є співставлення такої діяльності в США та в Україні в сучасному світі:

США

 1. Америка має дуже розвинений благодійний сектор, який є одним з найбільших у світі.
 2. Сектор благодійності налічує понад 1,5 млн благодійних організацій та фондів.
 3. 86% американців роблять благодійні внески.
 4. Більш ніж 450 мільярдів доларів щорічних пожертв від приватних осіб.
 5. Потужні ендаумент-фонди в університетах, лікарнях та інших установах.
 6. Численні благодійні фонди, що надають гранти та здійснюють міжнародну діяльність.

УКРАЇНА

 1. Благодійний сектор активно розвивається з часів проголошення незалежності України.
 2. В Україні налічується понад 20 000 зареєстрованих благодійних організацій.
 3. Переважають місцеві благодійні проєкти, менша кількість великих гравців.
 4. Ключову роль відіграють міжнародні донори.
 5. Війна спричинила бум благодійності, залучення мільярдів гривень і доларів.
 6. В Україні потужні волонтерська діяльність та краудфандинг.

Отже, благодійні сектори в обох країнах активно розвиваються, хоча США має набагато більші масштаби. В Україні останнім часом спостерігається справжній бум благодійників та волонтерів у зв'язку з потребами, викликаними війною росії проти України.

Загалом, еволюція благодійності в США відображає складну взаємодію історичних подій, економічної динаміки, культурних цінностей та індивідуальної активності. Від релігійної благодійності до сучасних проявів глобальної гуманітарної діяльності. Благодійність продовжує формувати американське суспільство та сприяти зусиллям спільноти, спрямованим на вирішення нагальних соціальних проблем.

Дуже позитивним фактором для України є те, що благодiйна дiяльнiсть в Українi продовжує активно розвиватися саме у сучасних, складних умовах. Україна стикається з численними викликами у сфері економіки, політики та соціального розвитку. Війна росії проти України активно масштабує ці виклики. За таких умов благодійна діяльність стає важливим інструментом для подолання соціально-економічних проблем країни та сприяє побудові стабільного та процвітаючого суспільства.